RSS

Sildiarhiiv: Praktika

Praktikaaruanne

Minu praktika kohaks oli Tartu Lasteaed Klaabu. Klaabu Lasteaed on tehnoloogiliselt hästi varustatud – neil on rühmades arvutid,  interaktiine tahvel, iPadid ja robootika seadmed.

Praktika raames soovisin rakendada oma seni omandatud teadmisi väljaspool oma õppeasutust ning toetada Klaabu Lasteaia haridustehnoloogilst arengut.

Minu praktika Klaabu Lasteaias hõlmas üldiselt kokku võttes juhtkonna nõustamist, õpetajate koolitust ja nõustamist ning iPadi rakenduste analüüsi. Praktikale eelneval perioodil ei olnud ma väga kindel, mida täpselt praktikal tegema hakkan. Peale esimest vestlust juhtkonnaga, selgusid nende hetkeolukord ja nende poolsed soovid, mida võiksin praktika raames teha. Sooviti metoodilist nõustmist, et õpetajad oskaksid paremini seadmeid lastega õppetöös kasutada ja soovitusi oma asutuse harifustehnoloogiliste süsteemide loomisel.

Oma suuremaks õnnestumisteks praktikal võin pidada Klaabu Lasteaias kasutusel olevate rakenduste analüüsi ning koolitustundi õpetajatele.
Lasteaias oli üldkasutatavatesse iPadidesse laetud alla rohkelt tasuta rakendusi. Need olid katalogiseerimata ja väga paljud tasuta rakendused andsid väga vähe tegutsemisvõimalust. Vaatasin iga rakenduse ükshaaval läbi ja koostasin tabeli, kuhu märkisin juurde, kas rakendus on lasteaias kasutamiseks sobililk ja millist rakendust võiks asutus lahti osta. Väga mitmed rakendused oma sisult dubleerisid teinetest, seetõttu ongi otstarbekam osta rakendus laht ja kustutada sarnased. Nii hoiab kokku seadmete mälumahtu ja õpetajatel on orienteeruda lihtsam. Sellest protsessist oli mulle endale palju kasu – ma sain endale väga palju infot mida ka oma lasteaias saan kasutada. Rakenduste otsimine on väga ajamahukas tegevus, seega sain praktikaraames rakenduste analüüsimisega mitmekordselt kasu.
Õpetajate soov oli saada koolitust, kus nad saaksid metooilisi soovitusi tähtede õppimise mitmekesistamiseks. Koolituse ettevalmistus oli mahukas, kuna pidin tunni aja sisse mahutama päris palju. Soovisin koolitust teha nii, et sellest oleks võimalikult suur kasu. Koolituse jaoks koostasin lühida koolituskava  ja slaidid. Lisaks rakenduste soovitusele, õpetasin ka mõningaid iPadi funktsioone, mida peab õpetaja teadma, et lastega koos tegutseda. Ma jäin oma koolituse läbiviimisega väga rahule, jõudsin kõik, mis planeerisin, ära teha. Õpetajad töötasid väga motiveeritult kaasa ja olid pärast väga tänulikud. Peale koolituse toimumist näign, kuidas õpetajad võtsid Ipadid kaasa ja läksid rühmadesse tegutsema. Eriti olid nad lummatud liitreaalsuse kaudu tähtede õppimisest.

Praktikal otseselt ebaõnnestumist ei olnud, küll aga jäid mõned asjad lõpetamata. Üks õpetaja soovis saada soovitusi  e-portfooli koostamiseks enda profesionaalse arengu jälgimiseks. Kuna pole ise otseselt seda teemat uurinud, siis soovitamiseks hakkasin otsima erinevaid e-portfoolio keskkondi. Minu jaoks oli see väga arendav. Koostasin nimekirja ja olin valmis neid koos õpetajaga arutama, kuid meie kohtumine jäi ära, kuna ta haigestus. Seega ma ei teagi, milline keskkond kõige rohkem tema vajadustele vastas.
Minu jaoks huvitavad leiud selles temaatikas olid järgmised:
https://portfolium.com/võimlik linkida linkedin kontoga;
https://pathbrite.com/#maker – huvitav keskkond, lihtne koostada ja hea jagada, keskkonnas on ka kursuste võimalus sees;
http://www.portfoliocommunities.com/ saab lisada file, meediafaile ja seejärel saab jagada vastavalt soovile.

Sarnane tulemus minu jaoks oli ka õppejõu nõustamisel. Õppejõud soovis leida sobilikku mõistekaardi keskkonda, kus tudengid saaksid samal ajal koostööd teha. Jällegi töötasin läbi erinevaid keskkondi, koostasin minu arvates kõige sobilikema keskkondade koondi koos selgitustega ja saatsin õppejõule, küsimusega, kas oleks vaja kohtuda, et nende keskkondade üle arutleda ja valida sobivaim. Vastust ma ei saanud, loodan, et minu soovitused olid kasuks.

Kokkuvõtteks võin anda oma praktikale positiivse hinnangu. Tegeledes õpetajate või juhtkonna soovide ja murede lahendamise võimaluste otsimisega, arenesin ise märgatavalt. Minu praktika kõige positiivsemaks faktoriks  võib nimetada inimesi, minu vastu olid väga sõbralikud ja minu soovitusi aksepteeriti, minuga tehti koostööd.

Praktika tulemusel sai mulle selgeks, et soovin väga sellist tööd edaspidigi teha ning olen mitmes teemas valmis ka õpetajaid koolitama.  Pean vaid leidma sellised võimalused.

 

 

 
Lisa kommentaar

Kirjutas &emdash; 10/12/2016 toll Praktika

 

Sildid: