RSS

Sildiarhiiv: õpileping

Digitaalse õppematerjali koostamine – Õpileping

Minu õpileping  sai seekord nii tehtud. Õpilepigu postituse viibimine on tingitud sellest, et pole suutunud lõplikke otsuseid teha, seetõttu sisaldab leping küsimusi. Loodan vastused saada õppejõuga vesteldes 🙂

 

Sildid:

Täiendatud õpileping

Õpileping

https://opikeskkonnad.wordpress.com/opijuhis/mis-on-opileping/

Lugesin oma esimest õpilepingut ning Terje Väljataga reflekteerivat postitust õpilepingute koostamisest ja jõudsin arusaamisele, et esialgset õpilepingut koostades ei saanud ma veel aru mida minult oodatakse ja millele keskenduda. Proovisin õpilepingut sõnastada nii ja naa, kuid kõige paremini sobis mulle visualiseeritud õpilepingu loomine. Loodan, et see sobib ka õppejõududele. Visualiseerisin oma õpilepingu Corkulus rakendusega.

Viide ülesandele

 
1 Kommentaar

Kirjutas &emdash; 25/10/2015 toll õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

 

Sildid: ,

Õpileping

ÕPILEPING

https://opikeskkonnad.wordpress.com/opijuhis/mis-on-opileping/

Teema –Mida ma soovin õppida? Mis valdkond?

Kogu kahe aastase  õpimisprotsessi jooksul soovin ma laiendada ja suurendada oma teadmis ja oskusi igas haridustehnoloogilises aspektis. Kuna mu töö on seotud alusharidusega, siis kindlasti püüan iga aine juures leida enda jaoks teema või oskuse, mida saan rakendada lasteaias kas üldises arendustegevuses, õpetajate toetamises, lastega õppetegevuse mitmekesistamises või hoopis õppematerjalide loomises.   Samas aga tahan saada ka suuremat pilti – luua enda jaoks selget arusaam kust ja millest alustada ja kuhu võivad asjad välja areneda.

Eesmärgid – Mis on minu õpiprojekti eesmärgid? Miks ma tahan just seda teemat õppida? Mis sunnib mind seda õppima?

Õppikeskkonna ja õpivõrgustike kursuse raames oleks minu jaoks suur eesmärk luua ise mingi õpikeskkond /õpivõrgustik, mida saaksin oma töös kasutada. Kuna mul selline kogemus varasemalt puudub, siis saaksin läbi kogemuse  ja isetegemise omandada uusi oskuseid ja teadmisi ja samas oleks lõpuks valmis midagi reaalset, tööks vajalikku. Ma sooviksin lasteaias oma õpetajaid õpetata ja suunata, kuid hetkel takistab seda asjaolu, et lasteaias ei ole arvutiklassi. Ma ei saa võtta neid mingil ajahetkel kokku ja näidata mõnda toredat keskkonda, mis neid töös aitaks. Seetõttu mõtlesingi, et võib-olla aitaks mingi õpikeskkond, mille loon, selle probleemi lahendada. Õpetajad saaksid seda oma rühma või kodu arvutite kaudu jälgida ja õppida.

Strateegiad – Kuidas ma kavatsen oma eesmärgid saavutada? Missugused tegevused ma pean läbi viima ja mis järjekorras?

Selleks, et eesmärk saavutada on vaja mul endal jõuda arusaamiseni, mida täpselt virtuaalne õpikeskkond tähendab, mis moodi toimib ja kuidas seda reaalselt luuakse. Ühesõnaga kõik teadmised, mis selles vallas on võimalik saada, on vaja ka omandada.
Esimese sammuna tuleb tõenäolist tutvuda erinevate olemasolevate õpikeskkondadega. Siis mõelda, kas mõni olemas olev keskkond sobiks ka eesmärgi täitmiseks. Järgnevalt peaksin endale selgeks tegema, millised on olulised ja vajalikud õpikeskkonna osad, moodulid, et see hästi töötaks nii minu jaoks kui õpetajate jaosk. Ja arvan, et kui olen eelnevad sammud teinud läbi, siis võiks juba midagi ise proovida teha.

Vahendid/ressursid – Missuguseid vahendeid ma kasutan eesmärkide saavutamiseks (inimesed, materjalid, tehnoloogia)? Kuidas ma neile ligi pääsen?
Teeksin koostööd nii oma kursusekaaslastega, kellel on kindlasti erinevad kogemused ja teadmised. Siis kindlasti arutaksin lasteaias õpetajatega oma idee läbi ja küsiksin, mida nemad ootavad. Materjalidena pean leidma endale sobivad – kindlasti erinevate magistriainete materjalidest saan infot, kasutaksin enesestäiendamiseks ka temaatilisi blogisid ja FB gruppe. Riistvarana kasutan oma arvutit ja iPadi.

Hindamine – Kuidas ma tean, et ma olen oma eesmärgid saavutanud? Kuidas ma hindan oma saavutusi? Mis tõestab seda?

Oma eesmärgi saavutamist saan hinnata sellejärgi, kas olen suutnud luua endale ja töötajatel sobiva õpikeskkonna, kus saame koos õppida ja areneda. Ja kindlasti annab mulle minu saavutusest tagasisidet ka erinevate kursuste raames tehtavad kodutööd ja refleksioon oma tegevusele.

Minumeelest on praegused kodutööd olnud kõik  reflekteeriva suunitlusega, seetõttu pean iga asja juures mõtlema mida olen õppinud ja kuidas olen õpitavast arusaanud.

 

 
 

Sildid: ,