RSS

Sildiarhiiv: lapsevanemad

Uuring Lohkva Lasteaia digipöördeks valmisolekust

Meie lasteaias läbiviidud uuringud on ühistöö. Kuna meie  lasteaia õpetaja Tea Hermann õpib Tallinna Ülikoolis lasteaiaõpetaja eriala lisaerialana ka haridustehnoloogiat, siis ühildasime oma kodutööd. Olen selle eest Teale väga tänulik.
Kuna lasteaias on seadmete kättesaadavus piiratud, siis keskendusime kahele teemale ja viisime läbi ühe küsitluse personali hulgas ja ühe lastevanemate hulgas. Küsitlused koostati Google Drive keskkonnas ja jagati läbi meililistide.

Küsitluste teemadeks oli:
1) milliseid veebikeskkondi  või veebivahendeid kasutavad Lohkva Lasteaia õpetajad ja juhtkond töö planeerimiseks, läbiviimiseks ja lastevanematega suhtlemiseks;
2) lastevanemate arvamuse seoses IKT vahendite kasutamisega lasteaia õppetöös.

Personali küsitluse tulemused

Personali küsitluslink ja kokkuvõte on kättesaadav õpetaja Tea Hermanni blogist (Hermann, 2015).
Küsitluse tulemusel selgus, et õpetajad kasutavad vaatamata vähestele tehnilistele võimalustele mitmeid keskkondi ja on valmis õppima ja omandama uusi teadmisi ja oskuseid. Hetkel kasutatavad keskkonnad on õpetajale pigem planeerimise abivahendid ja tegevuse illustreerijad kui reaalsed õppeeesmärgil kasutatavad vahendid.

image

Uute inimeste lisandumisega lasteaia kollektiivi on saadud ideid, mida võiks kasutama hakata vanematega suhtlemiseks (näiteks rühma FB kinnine grupp).

Lastevanemate küsitluse tulemused

Lastevanemate küsitluse tulemusi ei saa üldistada kogu maja vanemate arvamusena, sest 76 lapse lapsevanematest vastas vaid 18, kuid mingi info me enda jaoks siiski saime.

Vanemad kinnitasid keskkondade kasutamises infot, mida juba õpetajatelt olime saanud. Riistvaralise kasutamisega seotud küsimused olid aga meie jaoks suhteliselt positiivsed. Nii nagu me eeldasime, siis vägapalju lapsed on kodus kokkupuutunud nii arvutite kui ka tahvelarvutitega.

Lastele võimaldatakase kasutada seadmeid nii multikate vaatamiseks kui ka erinevate rakenduste kasutamiseks.

image

Lapsevanemad suhtusid enamus  positiivselt (18st 4 oli vastu) erinevate seadmete kasutamisse lasteaia õppetöös. Küsitluses lõin koos näidisvideotega loetelu seadmetest , mis võiksid meie arvates olla esmased vahendid töös lastega. Järgneval joonisel on näha milliseid seadmeid soosivad lapsevanemad  kõigie rohkem.

image

Väga head meelt tegi aga vanemate soov saada rohkem teada, kuidas kasutada õpetlikke rakendusi kodus. Siin kohal on lasteaial võimalus lapsevanemaid õpetada ja suunata, et lapsed kasutaksid seadmeid ka kodus õigesti ja turvaliselt.

image

Kokkuvõtvalt võib kahe küsitluse tulemuste kohta öelda, et õpetajad ja lapsevanemad on valmis arenema ja tegema koostööd, mis annab mulle tohutult innustust jamotivatsiooni.

Kasutatud kirjandus:

T. Hermann, (2015). Haridustehnoloogi praktika I, Lohkva Lasteaia õpikeskkondade kaardistus. personal. ( ajaveebi postitus). Loetud aadressil https://hermanntea.wordpress.com/2015/10/09/haridustehnoloogi-praktika-i/

 
Lisa kommentaar

Kirjutas &emdash; 14/10/2015 toll Haridustehnoloogiline taristu

 

Sildid: , , , ,