RSS

Sildiarhiiv: iPad

Pilt

Õpilugu

Koostasin õpiloo robootikaringis läbiviidud projekti kohta. Õpime 6-7 aastaste lastega iPadiga programmeerima Dash ja Dot roboteid. Novembrikuus toimus “Roboti karnevali” projekt, mis oli ajendatud Mardi- ja Kadripäevast. Projekt oli väga edukas, lapsed said hästi hakkama.

http://app.emaze.com/@AWQOZLWW/robotite-dash–dot-karnevalPowered by emaze

 
 

Sildid: ,

Pilt

Õppematerjalide koostamine nutiseadmetele

Neljas teema oli minu jaoks väga põnev. Olen väga motiveeritud õppima nutiseadmete kasutamist õppetöös.

Olen varem kasutanud e-raamatuna õppematerjali tegemiseks Book Creator rakendust, mis on saadaval nii Android kui ka IOs seadmetele, Skitch  rakendust jooniste tegemiseks ning kasutanud juhendi loomiseks ja jagamiseks ka iSSUU keskkonda.

Allalaaditud fail (2)    Allalaaditud fail (3) – koopia – koopia  issuu

Kuna lasteaialastele ei ole mõistlik teha lihtsalt vaatamise ja kuulamise õppematerjale, siis keskendusin just nendele rakendustele, mille kaudu saan koostada õppematerjale õpetajate abistamiseks. Minu eesmärk on luua juhendeid, mis aitavad meie lasteaia õpetajaid iPadi kasutamisel ja õppetöös rakendamisel. Minu praegune huvi on ekraanivideo võimaluse kasutamine iPadis. Video tegemiseni ma veel jõudnud ei ole, küll aga sain esimese kogemuse katsetades Educreations ja ShowMe appe. Mõlemad rakendused on saadavad Ipadile ja mõlemal rakendusel on ka oma veebikeskkond.

EDUCREATOR

icon175x175Educreator tasuta variant võimaldab esitluses lisada pilte, joonistada ja kirjutuada erivärvi pliiatsiga, lisada tekstivälja, valida 4 erinevat tausta. Pilte saab paigutada ja  pöörata nii nagu on vajadus. Tasulises variandis saab veel lisaks valida materjale veebist, lisada dokumente.

 

 Esitlusele saab lisada kõne, kuid sellega tekkis minul probleem – nimelt ei saanud sassi läinud kõnet kustutatada. Kõne eemaldamine või parandamine käis trimmimise teel mis oli väga tülikas.

SHOWME

download
ShowMe meeldis mulle rohkem. Ka see rakendus annab tasuta variandis mõned võimalused, kuid tasulises variandis on valik oluliselt laiem kui Educretoris. ShowMe -s on laiem värvivalik ja taustade valik. Kindlasti võiks see meeldida muusikaõpetajatele, sest siin saab valida ka noodijoonega tausta. Sarnaselt Educreatorile saab lisada esitlusse pilti nii seadmest kui ka veebist.  Kõne lisamine materjalile käis salvestamise teel ja kui soovisid midagi vahepeal muuta sai salvestamise panna pausile. Küll aga oli ka siin võimatu salvetatud teksti kustutada ja uuesti teha.


Tegin valmis ühe lihtsa materjali, peale mida põrkusin väga tõsise probleemi pihta. Nimelt ei õnnestunud mul kuidagi kontot luua, et tehtud tööd salvestada. Konto loomine ebaõnnestus nii iPadis kui ka veebilehel. Seetõttu, ei saa ma ka oma katsetust siin näidata 😦

Ma arvan, et kui ma saaksin selle probleemi lahendatud, siis kasutaksin lihtsate asjade õpetamiseks ShowMe rakendust edaspidigi.

 

Sildid: , , ,

Kuidas tagada kolleegide teadlikus riistvara kasutamise ja keskkondade kasutamises?

Olles käinud nüüd juba mitmes taristu loengus, on mitu korda jäänud kõrvu lause – ühel päeval lihtsalt tuuakse mingi tehnika ning haridustehnoloog või it-juht peab hakkama vaatama mis selle tehnikaga teha saab. Minul tekib siinkohal küsimus – kuidas üldse on võimalik, et selline olukord tekib? Minul sellist kogemust ei ole olnud. Kõik seadmed, mis on asutusse toodud, on juhtkonna poolt eesmärgipäraselt planeeritud ja soetatud. Pole kordagi olnud juhust, kus keegi tuleb uksest sisse ja ütleb, näete, siin on selline vidin, kas tahate?

Enne igat suuremat ostu on tehtud kolleegidega arutelu, põhjendatud valitud riistvara ostmise planeerimist ja kuulatud ära õpetajate arvamus. Tavaliselt on tulnud vajaduse signaal pigem õpetajatelt. Kõige rohkem oli meil (minu eelnevas töökohas Sillaotsa Koolis) vaja teha selgitustööd iPadide ostmise kohta, sest õpetajatel puudus kokkupuude nutiseadmetega. Selle olukorra lahendas direktor järgmiselt – algselt soetasime vaid paar seadet ja andsime need personaalseks kasutamiseks. Selle valiku, kes saab seadme, tegi direktor, lähtudes õpetaja huvist ja motivatsioonist seadet tundma õppida. Tingimus oli, et iPadi tuleb hakata kasutama ka õppetöö läbiviimiseks. Kuna meil ei olnud veel lastele iPade kätte anda, siis kasutas  õpetaja apple tv-d pildi kuvamiseks. Õpetaja lasi ka õpilastel ükshaaval iPadis toimetada ja oma tehtud tööd näidata. Selgituseks, et Sillaotsa Koolis olid klassid väikesed – vanemas astmes suurim klass 10 õpilast.
Selline lähenemine tekitas huvi ka teistes õpetajates ja järjest rohkem tuldi uurima, mida nemad oma aines saaksid teha. Kui ostsime iPade klassis kasutamiskes juurde, polnud meil enam muret, kas seadmed jäävad seisma. Kohe tekkis järjekord. Järgmise sammuna tegime juba töötubasid, õppisime iPadi erinevaid funktsioone ja rakendusi. Samamoodi saime ka SMART tahvlid aktiivsesse kasutusse – toimusid kolleegilt kolleegile õpitoad ja jagati oma kogemusi ning materjale. Sillaotsa Koolis ei ole kunagi olnud probleemi, et SMART tahvel on lihtsalt valge tahvli eest.

Praeguses töökohas on asi keerulisem, sest kui ei ole seadmeid, siis on ka keeruline motiveerida interaktiivseid seadmeid kasutama. Hetkel planeerime enda majja uuel eelarveaastal soetada mõned iPadid. Kui seadmed on olemas, siis planeerin kindlasti läbi viia õpitubasid, kus õpetajad saaksid õppida seadet tundma, saaksid tuttavaks erinevate rakendustega, mida kohe lastega töös kasutada.
Oleme just tegemas valikut, milline e- lasteaia keskkond majas kasutusele võtta. Meie tingimus on, et keskkond peab sobima kõigile osapooltele – nii juhtkonnale, õpetajatele kui ka lastevanematele.

Kui oleme jõudnud oma arengus niikaugele, et on olemas seadmed ja kulunud natuke aega nende kasutusele võtmisest, tuleb kindlasti teha vaatlusi ja analüüsida, kuidas seadmeid kasutatakase. Praeguses olukorras olen jälginud rühmade nädalakavades milliseid veebimaterjale õpetajad õppetegevuse läbiviimsel kasutavad ja tõdenud, et valdavalt vaadatakase koos lastega kas multikaid või loodusvideosid youtube -st. Ehksiis, laps saab küll visuaalse pildi, kuid puudu jääb tegutsemise ja mõnikord ka õppimise poolest. Siit tuleb ülesanne mulle –  õpetajaid on vaja õpetada ja suunata, kuidas neid videosid vaadata nii, et järgneks ka õppimine.

Leian, et väga oluline on õpetajate tegevuse suunamine seoses tehnoloogia kasutamisega, Õpetajad on vaja viia arusaamiseni, et tehnoloogia on lisa töövahendi, mis aitab muuta õppimise mitmekülgsemaks ja huvitavamaks. Tuleb vältida olukorda, kus tehnoloogia muutub vaid mugavaks lapsehoidjaks.

 
1 Kommentaar

Kirjutas &emdash; 12/10/2015 toll Haridustehnoloogiline taristu

 

Sildid: ,

1:1 arvutikasutus

Kolmas ülesanne

https://opikeskkonnad.wordpress.com/2015/10/02/kolmas-teema-11-arvutikasutus/

Nii minu igapäevases töös kui ka õppimises on mobiilne seade väga olulisel kohal. Kasutan iPadis nii töö kui ka õppimise eesmärgil pidevalt  järgmisi rakendusi:

Allalaaditud fail (1) – koopia – koopiaGogle Driv  Allalaaditud fail (1) – koopia – koopia Facebook  Allalaaditud fail (2) – koopia – koopia aCal Lite  Allalaaditud fail (3) – koopia – koopia Skitch Allalaaditud fail (4) – koopia – koopia Wunderlist Allalaaditud fail (5)Messenger Allalaaditud fail (6)Chrome Allalaaditud fail (7)Adobe Acrobat Allalaaditud fail (8) Pages Allalaaditud fail Wordpress Allalaaditud failDocs imagesEvernoteAllalaaditud fail (2)Pinterest

Lisaks nendele on veel mitmeid rakendusi, mida kasutan, kuid siia neid hetkel ei lisanud. Minu kasutatavad rakendused on väga  head vahendid töö planeerimisele ja dokumenteerimisel. Lohkva Lasteaias töötades olen vaikselt suunanud ka õpetajaid kasutama oma isiklikel  seadmetel mõningaid rakendusi. Praegusel hetkel me lastega õppetöös mobiilseid seadmeid rakendada ei saa, sest lasteaias puuduvad mobiilsed seadmed. Tuginedes oma eelnevale kogemusele Sillaotsa Kooli lasteaia osas, tean, et lasteaias on mitmeid rakendusi, mida väga edukalt saab õppetöösse sisse tuua.

Näiteks toon siin mõned rakendused, mida lasteaias saab kindlasti koos lastega kasutada

Allalaaditud fail (2) Book Creator  Allalaaditud fail (4) Story Wheel Allalaaditud fail (9) Pic Collage

Allalaaditud fail (10) Magnetic Alphabet

Sillaotsa koolis töötades koostasin lasteaia digiblogi, kuhu koondasime vahendid ja mõtted, mida lasteaias kasutasime. Arvan, et see on hea ideede kogumise koht ka teistele.

Link ülesandele https://opikeskkonnad.wordpress.com/2015/10/02/kolmas-teema-11-arvutikasutus/

 
 

Sildid: ,