RSS

Rubriigi arhiiv: Õpianalüütika

Magistriõpingu on läbi!

Magistritöö on kaitstud ja õpingud lõpetatud

Cum Laude!

Olid tohutult ägedad kaks aastat!

20170609_17095820170621_153300

Aitäh teile mu kallid!

 
Lisa kommentaar

Kirjutas &emdash; 22/06/2017 toll Õpianalüütika

 

Magistritöö ettekanne

Minu ettekanne seminariks, vahekokkuvõte.

http://app.emaze.com/@ATFWFFII/magt-seminar

 
 

Sildid:

Tagasiside Digitaalsete õppematerjalide koostamise ainele

Viimane postitus selles aines on tagasiside ainele ja oma õppimisele.

Pean nentima, et minu ootused olid selle kursusega suuremad kui tegelik tulemus. Kõik teemad olid minu jaoks väga huvitavada, kuid puudu jäi arutelust. Sellisel kujul nagu see kursus oli, ei olnud minu jaoks tulemus selline nagu oleksin soovinud. Minu ette panek oleks see aine kas muuta täielikult  e- kursuseks, sest enamus sellest ainest oligi nagu e- õpe või suurendada kontakttunde või siis vähendada teemasid. Praegune tegevus tundus pigem nagu paralleelsel teel käimisena. Kontakttunnid ei andnud praegu sellist tulemit, mida oleksin oodatnud. Ma oleksin tahtnud hea meelega igal teemal, mida läbisime saada osa ka arutelust või selgitustest.

Teemad olid huvitavad ja ma õppisin iga teema juures midagi. Kõige segasemaks jäi mulle sisupakettide teema. Seda oleks väga tahtnud lähemalt uurida ja koos õppejõuga lahata. Kommenteerimiseni mina ei jõudnud, pean ütlema, et see ei istu mulle. Küll aga on teiste postitusi huvitav lugeda ja hea on ka see, et mingil hetkel, kui on vaja oma töös midagi kasutada, siis on need postitused lihtne üle vaadata. Seetõttu meeldib mulle blogimine  rohkme kui Moodle keskkond.

Enda õppimist reguleerisin pigem jälgides esimeses loengus antud punktide summat ja hinde suhet. Kui aine alguses ei olnud ma kindel, mida täpselt tahan teha, siis mida kevade poole, seda rohkem sai selgeks, et õppevahendi loomine ja täiendamine on minule sobilik iseseisev ülesanne. Ka rakenduse tutvustamine tuli küll viimasel hetkel, kuid tugines minu enese kogemusele ja soovile näidata, et igas haridusastmes saab nutiseadmeid kasutada.

Minu jaoks ei olnud õpimärgid olulised, pigem tekitas märkide saamine ja see mille järgi märke jagati segadust. Kogu kursuse juures häiriski mind kõige rohkem hindamise korraldus ja põhimõtete hämarus. Kui on välja öeldud, et hindamisel arvestatakse kokkulepitud reegleid, näitkes tähtaega, siis seda tuleb ka jälgida. Väga keeruline on oma õppimist reguleerida selle järgi, milline võiks olla õppejõu wou moment. Mind väga häiris see, et märkide jagamisel ei järgitud tähtaegadest kinnipidamist. Kui tudeng, kes osaleb loengus vaid paaril korral ja hilineb kõigi oma töödega, saab kuldmärgid ja samas tudeng, kes osaleb kõigis loengutes ja teeb tööd õigeaegselt ära ning saab hõbemärgi, siis mis motivatsioonist me räägime? Minu enda põhimõte on – see mida nõuan teistelt, seda täidan ka ise. Seega, kui selline põhimõte on kursuse alguses kokkulepitud, siis tuleb sellest kinnipidada. Seega minu soovitus, kui märgid on hindamise aluseks, siis võiks ka nende jagamise põhimõtted olla konkreetsed ja nendest kinni pidama.

Partnerhinnangu ülesanne mulle väga meeldis, see pani märkama asju ja detaile ka oma õppematerjalis. Küll aga tekkis mul mõte, kas etteantud hindamismudel sobib kõigi õppematerjalide hindamisesks? Mulle jäi tunne, et mõned puudused tulevad valitud keskkonna spetsiifikast ja seda on õppematerjali loojal  väga keeruline muuta.

Selle aine läbimisel olen hakanud rohkem jälgima autoriõigusliku põhimõtet. Kindlasti plaanin edasi arendada meie õppematerjali, et seda saaks õpetajad kasutada.

 
Lisa kommentaar

Kirjutas &emdash; 15/05/2016 toll Õpianalüütika

 

Õppematerjali koostamine ja täiendamine

Meie rühm (Kati, Linda Helene ja mina) koostas lasteaiaõpetajatele suunatud õppematerjali http://htpadevused.weebly.com/.

Meie tööd analüüsisisd Airit ja Ivar ning tõid välja erinevaid tähelepanekud, mida oma materjali juures muuta ja parandada. Nende kommentaaride põhjal täiendasime oma tööd ja tõime välja järgmised selgitused.

Õppematerjal on veel arengus, ja kindlasti toimub selle edasi arendamine.

 

Õpianalüütika

Õpianalüütika rühmatöö (IFI7060) sisaldab kolme teema kokkuvõtet.

Anneli Mõtsmees, Linda Helene Sillat, Kati Liik

Esimese kontaktunni järgselt jäi meile ülesandeks käivitada õpianalüütikaga õpisüsteem ja alustada andmete kogumist. Otsustasime oma rühmaga alustada andmete kogumist koerte kohta. Esialgu valisime andmete kogumiseks ja avaldamiseks blogimiskeskkonna Tumblr. Pildistasime oma koeri erinevate tegevuste juures ja tagisime need tegevused Instagramis. Iga tegevuse ees kasutasime lühendit “ht”:            

#htMagab

#htMängib

#htSööb

#htPahandus

#htValvab

#htSõber

#htJooksikud

#htJookseb

#htGeiša

#htRipa

#htPootsman

 

Püüdsime neid omavahel siduda ja likeda. Kahjuks ei saanud me Tumblris hastage/teemaviiteid omavahel toimima ja kolisime andmetega ümber Instagrami.

Siin saime andmed omavahel seotud ja liketud/kommenteeritud.

 

Järgmises kontakttunnis proovisime risttabelis oma kogutud andmeid veidi analüüsida, panime risttabelisse ridadesse tegevuste märksõnad ja veergudesse meid endid.  Tulemustest on näha kui palju keegi mis märksõnaga pilte tegi. Kasu võiks sellisest risttabelist olla kui soovida näha kes oli kõige usinam pildistaja ja teistele andmete kogujatele annaks see tagasiside selle kohta kui tubli tema on olnud. Õpetajale võiks info esitada siis, kui kodutöö esitamise tähtaeg on möödas. Õppuritele ehk veidi varem, et saaks oma vigu veel parandada.

Screen Shot 2016-05-14 at 12.57.34

Järgmiseks katsetasime SNA (Social Network Analysis) vahendit Grephi kuid kahjuks ei õnnestunud meil sealt head visuaalset pilti kätte saada. Proovisime sama ka SPSSis kuid ka sealt ei sanud head tulemust mida tahaks näidata.

 

Kogutud andmete pealt suuri järeldusi teha ei saa kuid peamiseks uurimisküsimuseks seadsime selle, et mis tegevusi me sattusime oma koerte puhul kõige enam pildistama.

 

Anneli pildistas kõige enam tegevust #htmagab (13x)

Linda Helene pildistas kõige enam tegevust #htmagab (8x)

Kati pildistas kõige enam tegevust #htsõber (12x)

Kokku pildistasime kõige enam tegevust #htmagab (22x)

 

Nende tulemuste pealt võib järeldada, et:

– koeri on kõige lihtsam pildistada magavana

– Anneli ja Linda-Helene koerad magavad rohkem kui Kati koer

 
Lisa kommentaar

Kirjutas &emdash; 14/05/2016 toll Õpianalüütika

 

Tegevustepõhine õpisüsteemi analüüs

Meie rühma ülesandena pidi iga rühma liige pildistama oma koeri erinevtes tegevustes ja tegevustele oli kokkulepitud konkreetsed märksõnad. Vahendina kasutasime Instagrami rakendust, kuhu lõime oma koerte nimelised kasutajad.

Meie rühmatöö tegevust koolitasandilt võiks kasutada õuesõppetegevusena ja eesmärgiks just oma ümbritseva elu jälgimine, märkamine ja reageerimine. Koondasime oma andmed Exeli tabelisse ja tegime risttabeli kõigi märksõnade ja rühmaliikmete andmetega.

Screen Shot 2016-04-17 at 10.09.50Risttabeli andmete põhjal saab analüüsida, milline õppija ona kõige aktiivsemalt rühmaülesannet täitnud, milliseid märksõnu kõige rohkem esineb jne.  Õpetaja saab saadud informatsiooni kasutada protsessi mõjutamiseks, õpilaste tegevuse reguleerisimiseks või suunamiseks. Samas võiks uurida, miks mingi märksõna esineb ühel kasutajal rohkem kui teisele? On selleks põhjuseks koera tõug, koeraga koosviibimise hetked või hoopis koera eluviis (tubane koer või õuekoer)?

Viide ülesandele  https://ifi7060.wordpress.com/about/3-kontaktpaev/

 
Lisa kommentaar

Kirjutas &emdash; 17/04/2016 toll Õpianalüütika

 

Haridustehnoloogia õpingute esimene poolaasta on läbitud

Esimene õpingute poolaasta möödus tohutu kiirelt. Kui meenutan esimest sessi nädalavahetust, meenub väike ärevus ja samas põnevus hinges. Segadust tekitas ja tekitab edasi Tallinna Ülikooli ainetele registreerumise süsteem – ASIO ja ÕIS.  See on küll valdkond, mida võiks arendada tudengisõbralikumaks. Soovitaksin nõu küsida Tartu Ülikoolilt :).

Minu tunniplaani said siis esimesel poolaastal Taristuseminar, Riistvara koolis, Teadmusjuhtimine, Haridustehnoloogiline nõustamine, Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud, Digitaalse meedia sisu loomine, Õppedisaini alused, Projektijuhtimine tarkvaraarenduses. Kokku 29 EAP jagu aineid. Iga aine oli omamoodi huvitav ja maailmapilti avardav. Mulle väga meeldis õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud aine. See andis tohutult motivatsiooni ja innustust. Kõik õppejõud olid viisakad, meeldivad ja MÕISTLIKUD. Tudengitesse suhtutakse inimlikult ja täiskasvanu tasandilt. Kui minu varasema õpingukogemuse käigus olen pidanud korduvalt tunnetama, et õppejõu arvates on tudeng loll õpilane, siis Tallinna Ülikoolis siiani pole seda tunnet tekkinud. Loodan, et see nii jääbik.

Ja loomulikult üks parim osa on meie kursus – toretad, mitmekülgsed ja abivalmis inimesed. Iga sessi nädalavahetus on lõbus ja huvitav. Räägime põnevatel teemadel ja saab ka palju nalja. Tänud teile HT15 kursus!

Esimese poolaasta ainete tulemustega jään ise igati rahule, ained said läbitud ning hinded positiivsed. Boonusena palju häid ideid ja praktilisi töid, mida juba töös kasutan. Olen loonud oma lasteaiale kogemuste ja ideede keskkonna, mis pidevalt täieneb ja areneb.

Ma tunnen, et olen õiges kohas. Vaatamata koormusele ja üle nädala Tallinnasse käimisele on minu motivatsioon väga kõrge. Mulle meeldivad need ained ja mul on pidevalt põnev. Siiani ei ole olnud veel ühtegi ainet, mille juures mõtlen, et milleks seda mul vaja on.  Ma tahan väga, et see jätkub kuni õpigute lõpuni!

 
Lisa kommentaar

Kirjutas &emdash; 05/02/2016 toll Õpianalüütika

 

Sildid: